Vodohospodářské stavby

Oddělení vodohospodářských staveb zajišťuje:

Zpracování projektových dokumentací pro:

 • Kanalizační sítě
 • Vodovodní sítě
 • Odvodnění pozemních komunikací
 • Úpravy a přeložky vodních toků
 • Čistírny odpadních vod
 • Protipovodňové objekty
 • Kotviště pro lodě

Kompletní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí od studií až po dokumentaci skutečného provedení stavby

 • Technické studie včetně návrhu alternativního řešení a odhadu investičních nákladů jednotlivých variant
 • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby
 • RDS - realizační dokumentace stavby
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

Statické, dynamické výpočty a hydrotechnické posouzení

Návrh konstrukcí a jejich posouzení v oblasti betonových konstrukcí, ocelových konstrukcí a jiných konstrukcí

Konzultační činnost:

 • Optimalizace navrhovaných řešení
 • Konzultace investičního záměru
 • Revize projektových dokumentací
 • Supervize projektových dokumentací a staveb
 • Výkon autorského dozoru

Nahoru