Reference - Koordinátor BOZP na staveništi

Labská stezka č. 2, I.etapa

Investor: Ústecký kraj, Krajský úřad, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem

Záměrem stavebníka byla realizace cyklistické stezky z Ústí nad Labem směrem na Děčín jako pokračování již fungující trasy od hranic bývalého okresu Litoměřice do Ústí n. L. a dále po směru toku řeky Labe směrem k Děčínu. Cyklistická stezka je součástí širšího záměru na vybudování cyklistického spojení nejen mezi městy na Labi od Mělníka po Drážďany, ale i mezinárodního tahu z Vídně přes Prahu do Hamburku. Na našem území má označení cyklotrasy č.2.

Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín

Jižní zámecká zahrada je součástí rozsáhlého areálu zámku v centru města Děčín. Záměrem je provedení celkové architektonické úpravy teras, zahradních a parkových ploch celého areálu včetně řešení komunikací, parkování, osvětlení, rekonstrukce stávajících objektů, struktury, oplocení, prvků drobné architektury a sadových úprav.

Revitalizace objektu Atlantik (knihovna / mutimediální centrum)

Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín

Revitalizace objektu na městskou knihovnu, multifunkční a multimediální společenské centrum s dalšími přídavnými funkcemi (výstavní, informační a prezentační plochy města, gastronomické odbytové plochy a terminál osobní lodní dopravy) nahradí a rozšíří funkci původního objektu.

SŠ řemesel a služeb Děčín, výstavba truhlárny a REKO č.p. 144, I. etapa

Investor: Ústecký kraj, Krajský úřad, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem

Jedná se o výstavbu nové haly ruční truhlářské výroby, přístavbu cvičné kuchyně ke stávajícímu objektu a stavební úpravy stávajícího objektu. Stavba se nachází v areálu odloučeného pracoviště Teplická 144/209, Děčín 8, která je součásti Střední školy řemesel a služeb v Děčíně IV, Ruská 147, příspěvková organizace v k.ú, Horní Oldřichov.

PENNY market

Stráž pod Ralskem, Česká Lípa, Rumburk

 

Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity (polyfunkční bazén a rozšíření kapacity)

Investor: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín

V plaveckém areálu Děčín byla zrealizována protipovodňová zeď (v rámci PPO Dolní Labe), která zároveň plní funkci opěrné zdi areálu i jako oplocení, dále bylo provedeno osazení sportovního polyfunkčního bazénu a zeleně (pobytový trávník).

Zdravotnická zachranná stanice Rumburk

Investor: Ústecký kraj, Krajský úřad, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem

Stavba se nachází v ulici Zelená, mezi stavbou Rumburského plaveckého bazénu a Rumburskou nemocnicí v k.ú. Rumburk. Slouží jako výjezdová stanice a zázemí pro Zdravotnickou záchrannou službu.

Nahoru