Certifikáty

Osvědčení o registraci
Autorizační osvědčení
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací
Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Osvědčení o získání odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP
Osvědčení o odborné způsobilosti
Osvědčení odhady nemovitostí

Nahoru