Certifikáty

Osvědčení odhady nemovitostí
Osvědčení o registraci
Autorizační osvědčení
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Osvědčení o autorizaci
Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
Osvědčení o ověření odborné způsobilosti
Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací
Osvědčení o odborné způsobilosti

Nahoru