Bezpečnost práce

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměřujeme se zejména na poradenství v problematice pracovních podmínek, hygienických předpisů, zajištění bezpečnosti technických zařízení, identifikace a vyhodnocení pracovních rizik spolu s návrhy na opatření k jejich odstranění či minimalizaci, šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Provádíme školení bezpečnosti práce. V rámci oblasti bezpečnosti práce zajišťujeme školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců a školení první pomoci, školení řidičů "referentů", školení pro práce ve výškách, dále zajišťujeme odborná školení - např. řidičů, manipulačních vozíků, svářečů, atd.).

Nezbytnou součástí komplexních služeb je poradenský a asistenční servis. V případě smluvního zajištění kompletních služeb ve vaší společnosti je tento servis nedílnou součástí zajišťovaných služeb. V rámci naší služby budete mít možnost konzultovat s odborníkem jakýkoliv problém z oblasti BOZP, který vznikne na vašem pracovišti. Dále náš servis zahrnuje asistenční služby při kontrole inspektorátu bezpečnosti práce nebo krajských hygienických stanic.

V rámci oblasti bezpečnosti práce zajišťujeme pro klienty následující služby:

 • identifikaci a hodnocení pracovních rizik
 • zpracování kategorizace prací
 • školení BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců
 • zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP, školení první pomoci
 • zpracování kompletní dokumentace BOZP
 • návrhy bezpečnostního značení
 • kontroly a prověrky bezpečnosti práce, návrhy bezpečnostních řešení
 • pomoc při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně zpracování podkladů pro odškodnění a stanovení nápravných opatření
 • poradenský servis BOZP
 • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (OIP)
 • další služby po dohodě s klientem

Zprostředkováváme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení, manipulačních vozíků, atp.

Nahoru