Mosty a inženýrské konstrukce

Oddělení mostních a inženýrských konstrukcí zajišťuje:

Zpracování projektových dokumentací pro:

 • Mostní konstrukce - propustky, lávky, mosty, produktovody
 • Opěrné a zárubní zdi
 • Protihlukové stěny

Kompletní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí od studií až po dokumentaci skutečného provedení stavby

 • Technické studie včetně návrhu alternativního řešení a odhadu investičních nákladů jednotlivých variant
 • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby
 • RDS - realizační dokumentace stavby
 • RDS-P - realizační dokumentace stavby pomocných konstrukcí
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
 • VTD - výrobně technické dokumentace

Statické posouzení mostních objektů a inženýrských konstrukcí - přepočty zatížitelnosti mostních objektů

Konzultační činnost:

 • Optimalizace navrhovaných řešení
 • Konzultace investičního záměru
 • Revize projektových dokumentací
 • Supervize projektových dokumentací a staveb
 • Výkon autorského dozoru

Provádění mostních prohlídek silničních mostů:

 • 1.HPM - 1. hlavní prohlídky mostů
 • HPM - hlavní prohlídky mostů
 • MPM - mimořádné prohlídky mostů
 • BPM - běžné prohlídky mostů

Nahoru