Požární ochrana

Nabízíme komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO). Zprostředkování projekce, dodávek, montáží a revizí požárně bezpečnostních zařízení, zejména elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení, požárních klapek, nouzového osvětlení, dodávky a aplikace protipožárních nátěrů a požárních ucpávek.

Provádíme školení požární ochrany. V rámci oblasti požární ochrany zajišťujeme školení PO vedoucích zaměstnanců a řadových zaměstnanců, odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO.

Nezbytnou součástí komplexních služeb je poradenský a asistenční servis. V případě smluvního zajištění kompletních služeb ve vaší společnosti je tento servis nedílnou součástí zajišťovaných služeb. V rámci naší služby budete mít možnost konzultovat s odborníkem jakýkoliv problém z oblasti PO, který vznikne na vašem pracovišti. Dále náš servis zahrnuje asistenční služby při kontrole státního požárního dozoru.

V rámci oblasti požární ochrany zajišťujeme pro klienty následující služby:

  • provádění preventivních požárních prohlídek pracovišť osobou odborně způsobilou
  • začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • zpracování dokumentace požární ochrany
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti PO
  • školení preventivních požárních hlídek, školení preventistů PO
  • návrhy požárního značení
  • poradenský servis
  • zastupování klienta při jednání s orgány SOD (HZS)
  • další služby po dohodě s klientem

Nahoru