Pozemní komunikace

Oddělení pozemních komunikací zajišťuje:

Zpracování projektových dokumentací pro:

 • Pozemní komunikace všech tříd
 • Místní komunikace
 • Účelové komunikace
 • Cyklostezky
 • Chodníky
 • Parkoviště
 • Zpevněné plochy

Kompletní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí od studií až po dokumentaci skutečného provedení stavby

 • Technické studie včetně návrhu alternativního řešení a odhadu investičních nákladů jednotlivých variant
 • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby
 • RDS - realizační dokumentace stavby
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby

Konzultační činnost:

 • Optimalizace navrhovaných řešení
 • Konzultace investičního záměru
 • Revize projektových dokumentací
 • Supervize projektových dokumentací a staveb
 • Výkon autorského dozoru

Nahoru