Inženýrská činnost

Zajišťujeme inženýrskou činnost jako je především strategické řízení postupu výstavby od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby až po předání stavby připravené k užívání. Zajišťujeme územní a stavební povolení a s tím související koordinační stanoviska, vyjádření a posudky dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení, ale také projednávání a posuzování stavebních záměrů, organizování výběrových řízení, kompletování dokladů, zkoušek, revizí a osvědčení nebo kontrolování úplnosti a funkčnosti staveb. Inženýrskou činnost jsme schopni zajistit pro všechny druhy staveb bez ohledu na rozsah a to ve všech fázích od posouzení záměru po uvedení do užívání.

Inženýrská činnost při posuzování záměru
Inženýrská činnost při umístění stavby
Inženýrská činnost při povolení stavby
Inženýrská činnost při přípravě stavby
Inženýrská činnost při provádění stavby
Inženýrská činnost při uvedení stavby do užívání

Nahoru