Vizualizace

Vizualizace pro nás znamená zobrazení Vašeho zamýšleného projektu přirozenou formou. Odpadá Vám tím složité čtení konstrukčních výkresů a můžete svůj projekt vidět přímo ve fotografii či leteckém videu na plánovaném místě. Námi nabízené služby zahrnují celý proces od vytvoření 3D modelu, natočení a vyfotografování budoucího umístění až po samotnou postprodukci v rámci foto či videokompozice.

Portfolio služeb: 3D modelování, 3D animace, foto a videokompozice, postprodukce, časosběrné snímkování.

Letecké snímkování

Naše bezpilotní letka dronů schopna nést stabilizovanou HD kameru, fotoaparát či termokameru nám umožňuje natáčet z výšky od několika metrů až z několika set metrů. Jakýkoliv pohled ze vzduchu je možný a jsme schopni létat i v rámci interiérů.

Portfolio služeb: letecké filmování a snímkování, záznam průběhu staveb, monitoring tepelných úniků, letecká fotogrammetrie.

Nahoru