Reference - Vizualizace

II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov

DÚSP / PDPS Dokumentace pro společné povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby.

II/210 Modernizace křižovatky Anenské Údolí

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov

DÚR / DSP / PDPS Dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby.

Silnice II/278, okružní křižovatka, Stráž pod Ralskem

Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, Liberec, město Stráž pod Ralskem, Revoluční č.p. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Vizualizace přeměny průsečné křižovatky na křižovatku okružní a rekonstrukce mostu.

Realizační dokumentace II/592 Chrastava - III. etapa

Investor: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České Mládeže 632/32, Liberec

Vizualizace obchvatu II/592 Chrastava - III. etapa byla zpracována v rámci realizační dokumentace námi zpracovávaných stavebních objektů mostu, opěrné zdi, protihlukové stěny a nové spodní stavby včetně přesunu stávající lávky.

Architektonická studie sportovního areálu města Šluknov

Investor: Městský úřad Šluknov, nám.Míru 1, Šluknov

Vizualizace stávajícího sportovního areálu za účelem modernizace areálu a zvýšení jeho funkčního využití a bezpečnosti. Vizualizace byla zakomponována do snímku pořízeného z firemního dronu dle zpracované studie.

Rekonstrukce lávky Masarykových zdymadel

Rekonstrukce lávky Masarykových zdymadel pod Střekovem v Ústí nad Labem

S.A.W. Consulting s.r.o.

Ukázka záběrů z bezpilotního dronu a vizualizace.

Rozšíření parkoviště LAIRD s.r.o.

Investor: Laird s.r.o., Průmyslová 497, Liberec

Vizualizace parkoviště v areálu společnosti Laird s.r.o.v rámci dokumentace pro územní řízení. Vizualizace byla zakomponována do snímku pořízeného z firemního dronu dle výkresové dokumentace.

Modernizace mostu ev.č. 193-004 Borek

Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov

Vizualizace byla zpracována pro potřeby našich webových stránek. Byl proveden drátěný model dle výkresové dokumentace rekonstrukce mostu a zakomponován do pořízené fotografie po rekonstrukci mostu.

Zastřešení zimního stadionu ve Frýdlantu

Investor: Městský úřad Frýdlant, T. G. Masaryka 37, Frýdlant

Vizualizace byla zpracována pro potřeby našich webových stránek. Byl proveden drátěný model dle výkresové dokumentace a zakomponován do pořízené fotografie z firemního dronu.

Nahoru