Pozemní stavby

Oddělení pozemních staveb zajišťuje:

Zpracování projektových dokumentací pro:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Stavby občanské vybavenosti
  • Stavby pro výchovu a vzdělání - školy, školky, jídelny
  • Stavby cestovního ruchu a veřejného stravování - penziony, hotely, ubytovny, restaurace
  • Stavby pro obchod a služby - obchodní centra, prodejny, salony, logistická centra
  • Sportovní a tělovýchovné stavby – sportovní haly, tělocvičny, herny, sportovní střediska, hřiště
  • Administrativní stavby - pro státní správu, výrobní i nevýrobní společnosti
  • Zdravotnické stavby – lékárny, ordinace, zdravotní střediska, zdravotní centra
  • Stavby s kulturním využitím – divadla, kina, společenská centra
 • Průmyslové objekty
  • Objekty určené pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu popřípadě služby mající charakter výroby
  • Skladovací objekty, objekty pro živočišnou a rostlinnou výrobu, budovy pro energetiku atd.
 • Čerpací stanice pohonných hmot

Kompletní projektové dokumentace novostaveb i rekonstrukcí od studií až po dokumentaci skutečného provedení stavby

 • STS - technické studie včetně návrhu alternativního řešení a odhadu investičních nákladů jednotlivých variant
 • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení
 • DPS - dokumentace pro provádění stavby
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
 • DBP - dokumentace bouracích prací

Návrh konstrukcí a jejich posouzení v oblasti betonových konstrukcí, ocelových konstrukcí, dřevěných a jiných konstrukcí

 • Statické a dynamické posouzení
 • Energetické audity
 • Konzultační činnost:
  • Optimalizace navrhovaných řešení
  • Konzultace investičního záměru
  • Revize projektových dokumentací
  • Supervize projektových dokumentací a staveb
  • Výkon autorského dozoru

Nahoru