O společnosti

Společnost S.A.W. Consulting, s r.o. byla založena v březnu 2010 s hlavní náplní činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. V srpnu 2013 byl založen projekční ateliér v nově vzniklém středisku v Ústí nad Labem a rozšířeny poskytované služby. V současné době naše společnost poskytuje služby v oblasti projektové činnosti ve výstavbě, výkonu technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP na staveništi, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Naším cílem je nabídnout každému klientovi individuální, optimální a hlavně profesionální řešení. Zaměstnanci naší firmy mají dlouholeté zkušenosti a profesionální vystupování.

Nahoru